ការលើកលែងទោស​ជាទូទៅ​

ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!
ការលើកលែងទោស​ជាទូទៅ​
18, Jun 2017 , 8:19 pm         3107
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ
Eng. amnesty
Fr. amnistie
​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​មាន​អានុភាព​>​អានុភាព​ប្រតិសកម្ម​ដែល​រំលត់​បណ្ដឹងអាជ្ញា ឬ​លុបបំបាត់​ទោស​ចំពោះ​អំពើ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​រយៈពេល​ណាមួយ​។​

 
© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com
ព័ត៌មានទាក់ទង