ព័ត៌មានរូបភាព
ស្រុកស្រែ ស្រស់ស្អាត!
ព័ត៌មានរូបភាព
1 ខែ
ស្រុកស្រែ ស្រស់ស្អាត!
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ពិធី​កាន់បិណ្ឌ​១​តាម​បណ្តា​វត្ត​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ព័ត៌មានរូបភាព
ភ្នំពេញ 2 ខែ
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ពិធី​កាន់បិណ្ឌ​១​តាម​បណ្តា​វត្ត​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​
សារមន្ទីរវិមានសុខាដែលប្រមូលផ្តុំសម្ភារចាស់ៗ ទាក់ទាញអ្នកទស្សនា១,៥០០នាក់ នាថ្ងៃសម្រាក៥ថ្ងៃ
ព័ត៌មានរូបភាព សៀមរាប 2 ខែ
សៀមរាប៖ សារមន្ទីរ វិមានសុខា ដែលប្រមូលផ្តុំ ទៅដោយយានជំនិះ ឧបករណ៍ភ្លេង និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចាស់ៗ គឺជាផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មី នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ មានសម្ភារខ្លះផលិតតាំងពី ៥០-៦០ឆ្នា...