ព្រំដែន
ព្រំដែន
វៀតណាម រើសំណង់ទាំងអស់ ចេញពីតំបន់មិនទាន់ឯកភាពក្នុងខេត្តកណ្តាលវិញហើយ
កណ្តាល 4 ថ្ងៃ
វៀតណាម រើសំណង់ទាំងអស់ ចេញពីតំបន់មិនទាន់ឯកភាពក្នុងខេត្តកណ្តាលវិញហើយ
ព្រៃវែង ក្រចេះ ត្បូងឃ្មុំ បញ្ចប់ទាំងស្រុងក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាម
ក្រចេះ ត្បូងឃ្មុំ ព្រៃវែង 4 សប្តាហ៍
ព្រៃវែង ក្រចេះ ត្បូងឃ្មុំ បញ្ចប់ទាំងស្រុងក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាម
រដ្ឋសភា អនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​ពិធីសារនៃការបោះបង្គោលព្រំដែន ជាមួយ​វៀតណាម​
ភ្នំពេញ 4 សប្តាហ៍
​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០ រដ្ឋសភា​កម្ពុជា បានអនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​ពិធីសារ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​...