បោះឆ្នោត
ព្រឹទ្ធសភា៖ បក្សប្រជាជនកម្ពុជា៥៥, ឆន្ទៈខ្មែរ៣, សភាជ្រើសតាំង២, ព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំង២
6 ម៉ោង
ព្រឹទ្ធសភា៖ បក្សប្រជាជនកម្ពុជា៥៥, ឆន្ទៈខ្មែរ៣, សភាជ្រើសតាំង២, ព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំង២
បក្ស៣បានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៤
1 ថ្ងៃ
បក្ស៣បានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៤
លទ្ធផលបឋមបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា៖ បក្សប្រជាជនម្ពុជាបាន៥៥អាសនៈ, ឆន្ទៈខ្មែរបាន៣អាសនៈ
1 សប្តាហ៍
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាន៥៥អាសនៈ និងគណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ បាន៣អាសនៈ។ នេះបើតាមលទ្ធផលបឋមដែលបង្ហាញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប.) នាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រ...
គ្មានបណ្ដឹងជុំវិញដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាឡើយ
2 សប្តាហ៍
ភ្នំពេញ៖ លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) អះអាងថា ដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់២៣កុម...
គ.ជ.ប អំពាវនាវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធ រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ នៅថ្ងៃស និងថ្ងៃបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា
2 សប្តាហ៍
ភ្នំពេញ៖ ចាប់ពីម៉ោង១០យប់ថ្ងៃទី២៣ ដល់១២យប់ថ្ងៃទី២៥កុម្ភៈ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) អំពាវនាវឱ្យគណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន គ្រប់ប្រភេទ ត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់។ នេ...