កណ្តាល
កណ្តាល
EDC ដំឡើង​បរិក្ខារ​ថ្មី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​សង្កាត់​មួយចំនួន​នៅ​ភ្នំពេញ និង​កណ្តាល ត្រូវ​ដាច់​ភ្លើង​
កណ្តាល ភ្នំពេញ 1 ខែ
EDC ដំឡើង​បរិក្ខារ​ថ្មី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​សង្កាត់​មួយចំនួន​នៅ​ភ្នំពេញ និង​កណ្តាល ត្រូវ​ដាច់​ភ្លើង​
អ្នកនាំពាក្យ​៖ គ្មាន​ការលុបចោល​គម្រោង​ព្រលានយន្តហោះ​នៅ​ខេត្តកណ្ដាល​ឡើយ​
កណ្តាល 2 ខែ
អ្នកនាំពាក្យ​៖ គ្មាន​ការលុបចោល​គម្រោង​ព្រលានយន្តហោះ​នៅ​ខេត្តកណ្ដាល​ឡើយ​
EDC ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី ៤​ថ្ងៃ ក្នុង​សង្កាត់​មួយចំនួន នៅ​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល​
កណ្តាល 2 ខែ
​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​(EDC) នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​បណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៧ ដល់​ថ្ងៃទី​១០ ខែមិថុនា នៅ​សង្កាត់​មួយចំនួន ក្នុង​ក្រុងភ្នំពេញ និង​ខេត្...
លោក ម៉ាត់ ច្នៃ​គ្រឿងយន្ត​បាច​ជី និង​បាញ់ថ្នាំ​ស្រូវ សន្សំ​ប្រាក់​បាន​ជាង​១៦​លាន​រៀល​ក្នុង​មួយរដូវ​
កណ្តាល 3 ខែ
​កណ្តាល​៖ យ៉ាងហោចណាស់ លោក បាង ម៉ាត់ អាច​កាត់​ចំណាយបាន​ជាង ១៦​លាន​រៀល ឬ​ជាង​៤​ពាន់​ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​រដូវ​ធ្វើស្រែ ដោយ​គ្រាន់តែ​ច្នៃ​គ្រឿងយន្ត​បាច់​ជី និង​បាញ់ថ្នាំ​ស្រូវ ...