មណ្ឌលគិរី
មណ្ឌលគិរី
ពលរដ្ឋ​នៅ​មណ្ឌលគិរី ដែល​សង្ស័យថា​ពុល​ទឹក កើនឡើង​ដល់​ជាង​៨០​នាក់​
មណ្ឌលគិរី 2 សប្តាហ៍
ពលរដ្ឋ​នៅ​មណ្ឌលគិរី  ដែល​សង្ស័យថា​ពុល​ទឹក  កើនឡើង​ដល់​ជាង​៨០​នាក់​
ពលរដ្ឋ​ជាង​១០​នាក់ ត្រូវបាន​សង្ស័យ​ពុល​ទឹក នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី​
មណ្ឌលគិរី 2 សប្តាហ៍
ពលរដ្ឋ​ជាង​១០​នាក់ ត្រូវបាន​សង្ស័យ​ពុល​ទឹក នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី​
ភូមិ​ចំនួន​២០ ទទួលបាន​កិច្ចព្រមព្រៀង​មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​ពី​គម្រោង​រេ​ដ​បូក ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​កែវ​សីមា​
មណ្ឌលគិរី 2 ខែ
​មណ្ឌលគិរី​៖ ភូមិ​ចំនួន ២០ បានទទួល​កិច្ចព្រមព្រៀង​មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍ របស់​គម្រោង​រេ​ដ​បូក​នៃ​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​កែវ​សីមា ពី​ក្រសួងបរិស្ថាន ដែល​សហការ​ជាមួយ​រដ្ឋបាល​ថ្ន...