សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
រដ្ឋាភិបាល​ថៃ ជួយ​រក​ដៃគូ​ទិញ​កៅស៊ូ​របស់​ប្រជាជន ខណៈ​ទីផ្សារ​កៅស៊ូ​កំពុង​ជួប​ញ្ហា​
2 សប្តាហ៍
រដ្ឋាភិបាល​ថៃ ជួយ​រក​ដៃគូ​ទិញ​កៅស៊ូ​របស់​ប្រជាជន ខណៈ​ទីផ្សារ​កៅស៊ូ​កំពុង​ជួប​ញ្ហា​
ទេសចរ​សម្រុក​ទៅ​ទស្សនា​រាជដំណាក់ Bang Khun Phrom ក្រោយ​រដ្ឋាភិបាល​បើក​ឲ្យ​ចូល​ជា​សាធារណៈ​
3 សប្តាហ៍
ទេសចរ​សម្រុក​ទៅ​ទស្សនា​រាជដំណាក់ Bang Khun Phrom ក្រោយ​រដ្ឋាភិបាល​បើក​ឲ្យ​ចូល​ជា​សាធារណៈ​