រៀនតាមអនឡាញ ស្រួលជាងរៀននៅក្នុងថ្នាក់…ហេតុអ្វី?
ពីនេះ ពីនោះ
រូបត្លុក
រៀនតាមអនឡាញ ស្រួលជាងរៀននៅក្នុងថ្នាក់…ហេតុអ្វី?
21, Nov 2020 , 7:59 am        
រូបភាព

ភ្នំពេញ៖ ការសិក្សាតាមអនឡាញ គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលពិភពលោកត្រូវតែធ្វើ ជាពិសេស ក្នុងបរិបទមេរោគកូវីដ១៩។ ប្រសិទ្ធភាពរវាងការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ និងការសិក្សាតាមអនឡាញអាចខុសគ្នាខ្លះដែរ ជាពិសេស សម្រាប់សិស្សតូចៗ។ អ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ឃើញ គឺថា ការសិក្សាតាមអនឡាញធ្វើឲ្យសិស្សងងុយដេកច្រើនជាងការសិក្សាក្នុងថ្នាក់៕ 
 
 
 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com